Očista a nabíjení kamenů

Achát
Pod proudem vlažné vody, nebo přes noc v misce vody společně s křišťálem. Acháty všeho druhu, s výjimkou ohnivého, nabíjíme libovolně dlouho na přímém slunci.
Adulár (Měsíční kámen)
Kámen čistíme několik minut pod proudem vody, nebo přes noc v misce spolu s křišťálem. Oproti jiným kamenům měsíční kámen nabíjíme při dorůstání Měsíce a při úplňku.
Akvamarín
Jelikož akvamarín na přímém slunci ztrácí rychle barvu, pokládáme ho po důkladné očistě vodou na již nabitý horský křišťál, umístěný mimo dosah přímých slunečních paprsků. Ten mu tak potřebnou energii zprostředkuje. Nemáme-li horský křišťál po ruce, nabíjíme kámen na denním světle, bez přímého dosahu slunce.
Alexandrit
Přes noc čistit v misce s pramenitou vodou, nebo před použitím pod tekoucí vodou a potom krátce nabít na slunci. Silným zahřátím může ztrácet barvu.
Amazonit
Vzhledem k citlivosti k prudkým změnám teploty jej čistíme vlažnou vodou a nabíjíme jen na nepřímém slunci.
Ametrín
Ametrín čistíme stejně jako ostatní křemenné druhy, pod proudem vody, nebo přes noc v misce. Na rozdíl od ametystu a citrínu snáší poměrně dobře přímé slunce.
Ametyst
Po, nebo před každým použitím pravidelně kámen čistíme pod vlažnou proudící vodou nebo v misce společně s křišťálem. Jelikož ametyst z určitých nalezišť, např. brazilských, ztrácí na slunci barvu, bledne, nabíjíme jej raději ve stínu, z dosahu přímého slunce.
Aventurin
Pár minut pod proudem vlažné vody, nebo přes noc v misce vody společně s křišťálem. Všechny druhy můžeme nabíjet libovolně dlouho na přímém slunci.
Azurit
Azurit je nejchoulostivější z kamenů obsahující měď. Jelikož mu škodí i voda, provádíme jeho očistu představou a meditací. Nabíjíme ho na horském křišťálu z přímého dosahu slunečních paprsků, nebo v noci za úplňku.
Beryl
Stejně jako u všech jeho drahokamových odrůd s tím rozdílem, že dobu očisty nabíjení prodloužíme. Vzhledem k jeho nižší citlivosti jej můžeme krátce vystavit i přímým slunečním paprskům.
Býčí oko
Pod proudem vlažné vody. Kameny nabíjíme bez problémů na přímém slunci tak dlouho, dokud opět necítíme jejich původní energii.
Citrín
Po každém použití citrín čistíme, stejně jako ostatní křemenné druhy, vlažnou vodou; na rozdíl od křišťálu ho nabíjíme na přímém slunci jen krátce.
Cordierit
Stejně jako safír ho čistíme v misce přes noc, nebo několik minut pod tekoucí vlažnou vodou. Pro jeho citlivost jej raději nabíjíme jen na nepřímém slunci a krátce.
Čaroit
Čaroit čistíme obdobně jako sugilit, důkladně tak dlouho, dokud necítíme, že je zcela zbaven negativní energie. Po očistě, položený na drůze křišťálu, ho vystavíme rannímu slunci.
Diamant
Před každým použitím očistíme vlažnou vodou a krátce nabijeme na slunci. I když diamant svými vlastnostmi patří do temenní čakry, je dobré jej použít jako podpůrný prostředek jiných kamenů spadajících pod ostatní čakry. Diamant se jako jeden z mála nerostů “snese” se všemi kameny, které svojí přítomností čistí a posiluje.
Diopsid
Kámen ponecháme několik minut pod proudem vlažné vody nebo v misce přes noc. Pokud jej nabíjíme na přímém slunci, postačí několik minut.
Dioptas
Očistíme pod proudem vlažné vody. Krátce nabíjíme na slunci.
Dumortierit
Kámen čistíme společně s křišťálem pod proudem vlažné vody nebo přes noc v misce s vodou. Nabíjet jej můžeme libovolně dlouho na přímém slunci.
Epidot
Přes noc v misce s vodou, nebo několik minut pod proudem vody. Přímé slunce snáší dobře, takže ho můžeme nechat nabíjet i několik hodin.
Fluorit
Čistíme pod proudem vlažné vody, nebo přes noc v misce vody. Jelikož je citlivý na prudké světlo, nabíjíme jej z dosahu slunečních paprsků nebo v noci za úplňku, společně s křišťálem.
Girasol
Girasol nemá vody nikdy dost, miluje ji, proto jej můžeme ve vodě i po delší čas přechovávat. Jelikož je však naproti tomu velice choulostivý na žár, prudké změny teploty a přímé slunce, nabíjíme jej jen při východu a západu slunce, nebo v noci za úplňku.
Granát
Granáty čistíme pod vlažnou tekoucí vodou, nebo přes noc v misce. Nabíjet je můžeme libovolně dlouho na slunci, dokud necítíme, jak z nich sálá očistný žár.
Heliodor
Stejně jako u ostatních berylových drahokamových odrůd provádíme po každém použití důkladnou očistu vodou a krátce nabíjíme na nepřímém slunci.
Heliotrop
Pod proudem vlažné vody. Jelikož heliotropu přímé slunce nadmíru prospívá, můžeme jej pod jeho paprsky nabíjet libovolně dlouho.
Hematit (krevel)
Očistit jen krátce pod tekoucí vodou. Nabíjíme libovolně dlouho na přímém slunci.
Chalcedon
Pod proudem vlažné vody a dostatečně dlouho na přímém slunci.
Chiastolit
Přes noc ve sklenici vody, nebo několik minut pod vlažnou tekoucí vodou. Na slunci nabíjíme chiastolit dobré dvě hodiny.
Chryzoberyl
Po očistě vodou jej nabíjíme jen krátce na slunci.
Chryzopras
Podobně jako ostatní chalcedonové druhy pod proudem vlažné vody, avšak pro jeho citlivost na prudké světlo jej nabíjíme jen na nepřímém slunci.

Jadeit

Jadeit čistíme zcela jednoduše jako ostatní kameny v misce s vlažnou vodou, nebo pod tekoucím proudem. Na přímém slunci ho můžeme nabíjet libovolně dlouho, dokud necítíme, že je plný energie. Opatrnější musíme být jen s jadeitem fialové barvy, který raději nabíjíme na nepřímém slunci, zato ovšem poměrně déle.
Jaspis
Několik minut pod proudem vlažné vody nebo přes noc v misce vody, nejlépe společně s křišťálem. Jelikož není jaspis choulostivý ani na prudké světlo, ani na žár, můžeme jej nabíjet na přímém slunci libovolně dlouho.
Kalcit
Kalcit krátce opláchneme pod proudem vlažné vody, osušíme a necháme jej položený na drúze křišťálu nabíjet dobré dvě hodiny, z dosahu přímých slunečních paprsků, na denním světle.
Karneol
Pod proudem vlažné vody, nebo přes noc v misce vody společně s křišťálem. Kameny nabíjíme na přímém slunci často a co nejdéle.
Kočičí oko
Pod proudem vlažné vody. Kameny nabíjíme bez problémů na přímém slunci tak dlouho, dokud opět necítíme jejich původní energii.
Korály
Korály čistíme v mořské vodě nebo ve slabém roztoku mořské soli. Pro jejich citlivost na sluneční paprsky je nabíjíme jen na denním světle.
Křemenné hmoty
Pod proudem vlažné vody. Podobně jako většinu ostatních křemenných druhů, nabíjíme i tyto kameny na přímém, pokud možno poledním slunci.
Křišťál
Jako u všech ostatních kamenů provádíme důkladnou očistu přes noc v misce s vodou, nebo několik minut pod tekoucí vodou. Někdy se doporučuje křišťál položit na hematit, aby se vybil. Potom nabíjíme libovolně dlouho na přímém slunci. Pozor na podložku pod křišťálem, zejména u výbrusu koulí, které často působí jako čočka a mohou podklad propálit. Nezapomeňte, že křišťál může být i vydatnou pomocí ostatním kamenům, které bez rozdílu čistí a energeticky oživuje.
Labradorit
Kameny čistíme pod proudem vlažné vody. Protože jsou citlivé na prudké změny teplot, nabíjíme je raději ve vodě, dobrou hodinu na přímém slunci.
Larimar
Očistíme pod proudem vlažné vody. Kámen nabíjíme jednu až dvě hodiny na přímém ranním nebo večerním slunci.
Lazurit (Lapis lazuli)
Lazurit a lapis-lazuli pečlivě čistíme po každém použití pod proudem studené vody, v misce vody (nepoužívat vodu se solí) nebo položen na křišťálu a nabíjíme při svitu noční oblohy.
Magnetit
Opláchneme jej jen krátce ve vlažné vodě, okamžitě osušíme a nabíjíme, nejlépe na drúze křišťálu, jednu až dvě hodiny na přímém slunci.
Magnezit
Čistíme krátce pod proudem vlažné vody. Pro jeho velkou citlivost na teplo a sluneční paprsky jej nabíjíme jen na nepřímém slunci.
Malachit
Jelikož je malachit citlivý na kosmetiku a pot, ztrácí lesk, neměli bychom jej trvale nosit přímo na těle. Po očistě vodou kámen okamžitě osušíme. Na horském křišťálu ho nabíjíme několik hodin na denním světle.
Měď
Měď opláchneme krátce pod proudem vody, osušíme a necháme nabít hodinu až dvě na přímém slunci.
Měsíční kámen (Adulár)
Kámen čistíme několik minut pod proudem vody, nebo přes noc v misce spolu s křišťálem. Oproti jiným kamenům měsíční kámen nabíjíme při dorůstání Měsíce a při úplňku.
Meteority
Jelikož se u meteoritu jedná o kovový předmět, který vodou koroduje, provádíme jeho očistu pozitivní představou a meditací. Nabíjíme jej pod širou oblohou, za hvězdné noci i za slunného bezmračného dne, a to co nejčastěji a nejdéle.
Morganit
Stejně jako u ostatních průsvitných odrůd berylu musíme i morganit pečlivě a pravidelně čistit vodou, přičemž jej nabíjíme jen na nepřímém slunečním světle, jinak se vystavujeme nebezpečí, že zcela ztratí barvu.
Nefrit
Nefrit čistíme stejně jako jadeit vlažnou vodou a nabíjíme ho dostatečně dlouho, podle možnosti i po celý den, na přímém slunci.
Obsidián
Pod proudem vlažné vody, nebo přes noc v misce vody, nejlépe společně s křišťálem. Nabíjíme je na přímém slunci, ráno a v podvečer. Výjimku tvoří duhový obsidián, který je citlivý na žár a prudké světlo, proto jej nabíjíme jen za jasné noci, za svitu hvězd, za přibývání Měsíce, nebo nejlépe za úplňku.
Olivín
Po každém použití očistíme vlažnou proudící vodou. Na přímém slunci nabíjíme olivín jen krátce.
Onyx
Pod proudem vlažné vody, nebo přes noc v misce vody společně s křišťálem. Kameny nabíjíme na přímém slunci často a co nejdéle.
Opál
Pro vysoký obsah vody a pórovitost je drahý opál velmi křehký a choulostivý kámen. Obsah vody v něm kolísá mezi 1 a 30%. Ztrátou vody dostává praskliny a duhový efekt se ztrácí. Je proto jeden z mála kamenů, které na slunci trpí. Čistíme jej co nejčastěji pod proudem polovážné vody a necháváme nabíjet buď na denním slunci mimo dosah přímých slunečních paprsků, nejlépe časně zrána, nebo za jasné noci při úplňku. Drahý opál bychom neměli často, nebo dokonce trvale nosit s jinými kameny. Výjimku tvoří diamant a všechny křemenné druhy.
Perly
Podstatná slabina perly tkví v její nadměrné citlivosti. Rovněž postupným vysycháním dostává trhliny a nakonec se ve vrstvách rozpadává. Proto je perla velmi choulostivá a tedy náročná na ošetřování. Nadměrné sucho nebo naopak vlhko, žár, prudké změny teploty, pot, kyseliny a kosmetika ji škodí a zkracují její životnost. Perly čistíme krátce pod proudem vlažné vody, osušíme a nabíjíme na horském křišťálu za úplňku, nebo za denního světla na nepřímém slunci.
Pietersit
Pod proudem vlažné vody. Kameny nabíjíme bez problémů na přímém slunci tak dlouho, dokud opět necítíme jejich původní energii.
Platina
Čistíme pod proudem vlažné vody nebo v misce vody, nejlépe společně s horským křišťálem. Nabíjet jej můžeme na přímém slunci libovolně dlouho, dokud necítíme, že je opět plný životodárné energie.
Prasem
Očista pod proudem vlažné vody a bez problémů dobrou hodinu na přímém slunci.
Pyrit
Pro jeho citlivost na pot a kosmetiku se nedoporučuje, aby byl trvale nošen přímo na holém těle. Jelikož bychom jej neměli ani máčet ve vodě, ani vystavovat prudkým změnám teplot, čistíme ho představou a nabíjíme, pomocí horského křišťálu, na nepřímém slunečním světle.
Rodochrozit
Čistíme pod chladnou proudící vodou a nabíjíme jen krátce na nepřímém slunci. Rodochrozit je velmi citlivý na teplo, proto je nebezpečí, že vlivem slunce ztratí barvu nebo zešedne.
Rodonit
Důkladnou očistu vlažnou vodou provádíme zejména po jeho použití u těžších chorob, jako je např. skleróza multiplex, nebo poruchy štítné žlázy. Kámen nabíjíme jen na nepřímém slunci a potom jej v mezičase, pro jeho citlivost na světlo, přechováváme na křišťálu v příšeří nebo ve tmě.
Rubín
Očista rubínu by měla být pečlivá a před každým použitím, nejlépe v misce vody přes noc, nebo 10-15 min. pod tekoucí vodou. Nabíjíme jej dobré 2 hodiny na slunci, dvojnásobnou dobu na denním světle, a pokud ho častěji nepoužíváme, odkládáme jej na horský křišťál.
Rutil a křišťál s vrostlicemi rutilu
Pod proudem vlažné vody nebo přes noc v misce vody, kterou můžeme současně použít na očištění a ozdravění pleti. Jelikož rutil a křišťál s rutilem milují slunce, můžeme je nabíjet co nejčastěji a libovolně dlouho pod jeho přímými paprsky.
Růženín
U kamenů pro léčení provádíme očistu vodou po každém použití, u kamenů do bytových prostor jednou týdně. Jelikož růženín z některých lokalit, např. brazilských, ztrácí na slunci barvu, nabíjíme jej raději, sice delší dobu, nicméně na nepřímém slunci. Oživující energii v nich můžeme ještě čas od času podpořit, přechováme-li je na drúze křišťálu nebo ametystu.
Ryolit
Pod proudem vlažné vody nebo přes noc v misce vody, nejlépe společně s křišťálem. Všechny ryolitové druhy můžeme bez obav a libovolně dlouho nabíjet na přímém slunci.
Safír
Před každým použitím čistíme safír několik minut pod tekoucí vlažnou vodou; jelikož je citlivý na prudké sluneční světlo, nabíjíme ho jen krátce. Časem zjistíme, že postačí, a skutečně mu prospívá, pouhé denní světlo. V mezičase ho pokládáme na horský křišťál.
Sarder
Pod proudem vlažné vody, nebo přes noc v misce vody společně s křišťálem. Kameny nabíjíme na přímém slunci často a co nejdéle.
Sardonyx
Pod proudem vlažné vody, nebo přes noc v misce vody společně s křišťálem. Kameny nabíjíme na přímém slunci často a co nejdéle.
Sluneční kámen
Kámen čistíme několik minut pod proudem vody, nebo přes noc v misce. Jelikož sluneční kámen miluje nade vše slunce, můžeme ho vystavit jeho paprskům i po celý den.
Smaragd
Smaragd je velmi choulostivý minerál, který na sebe bere každé napětí, tedy i negativní vibrace vašeho organismu. Je-li z nás vycházející energie silná, prudká a negativní, a není-li smaragd pečlivě a pravidelně čištěn, není ji schopen již do sebe bezproblémově absorbovat. Dostává pukliny a nakonec se může stát, že pukne, že v pravém slova smyslu exploduje. Proto je třeba smaragd po každém použití pečlivě čistit vlažnou vodou a nepřepínat jeho síly. Nečistit ultrazvukem nebo parou, nevystavovat jej prudkým výkyvům teplot a nabíjet ho jen krátce na nepřímém slunci.
Sodalit
Sodalit zvláště pečlivě čistíme pod proudem vlažné vody, nebo přes noc, nejlépe za úplňku, v panenské půdě. Po opláchnutí jej položíme na křišťál a vystavíme dobrou hodinu přímému slunci.
Sokolí oko
Pod proudem vlažné vody. Kameny nabíjíme bez problémů na přímém slunci tak dlouho, dokud opět necítíme jejich původní energii.
Spinel
Po očistě vodou spinely pestrých barev nabíjíme na slunci jen krátce, neboť mohou silným zahřátím ztrácet barvu. Pleonast, který může na sebe navázat velké množství negativní energie, důkladně čistíme po každém použití pod tekoucí vodou, načež ho na horském křišťálu vystavíme přímému slunci i několik hodin.
Spodumen
Kameny můžeme čistit i společně přes noc v misce vody, nebo na ně necháme několik minut vodu proudit. Jelikož jsou oba druhy, kunzit i hiddenit citlivé na přímé sluneční světlo, blednou, ztrácejí barvu, nabíjíme je sice delší dobu, ale bez přímého dosahu slunce.
Staurolit
Přes noc v misce vody, anebo několik minut pod vlažnou tekoucí vodou. Očistu můžeme provádět i meditací nebo prostou modlitbou, při které držíme kámen v dlani. Staurolit nabíjíme libovolně dlouho na přímém slunci.
Stříbro
Po krátké očistě pod proudem vlažné vody stříbro osušíme a vystavíme rovněž krátce přímému, nikoli však polednímu slunci.
Sugilit
Čistíme důkladně vlažnou vodou, zvláště po použití při těžkých chorobách nebo závislostech. Jinak by nám mohl absorbovanou negativní energii opět předat zpátky. Nabíjíme ho na slunci a přechováváme až do dalšího nasazení na drúze křišťálu nebo geodě ametystu.
Tanzanit
Vodou přes noc, nejlépe společně s krystalem křišťálu. Jelikož tanzanit, na rozdíl od zoisitu a thulitu, nesnese prudké změny teploty, nabíjíme ho jen krátce a na nepřímém slunci.
Tektity
Jelikož černé tektity odstraňováním našich blokád do sebe obvykle nabírají velké množství negativní energie, čistíme je dlouho a pečlivě ve vlažné vodě, kterou často vyměňujeme. Protože tektity nejsou tak citlivé na prudké změny teplot jako vltavíny, můžeme je vystavit přímému slunci déle.
Topaz
Jelikož je topaz choulostivý na prudké změny teploty, čistíme ho ve vlažné vodě a nabíjíme jen krátce na nepřímém slunci. U modrého topazu je nebezpečí ztráty barvy největší.
Turmalín a křišťál s vrostlicemi turmalínu
Čistíme krátce pod proudem vlažné vody, nebo ve sklenici vody společně s křišťálem, přes noc. Všechny odrůdy můžeme nabíjet na přímém slunci.
Tygří oko
Pod proudem vlažné vody. Kameny nabíjíme bez problémů na přímém slunci tak dlouho, dokud opět necítíme jejich původní energii.
Tygří železo
Pod proudem vlažné vody. Kameny nabíjíme bez problémů na přímém slunci tak dlouho, dokud opět necítíme jejich původní energii.
Tyrkys
Tyrkys je choulostivý na prudkou změnu teplot, pot, oleje a kosmetiku. Proto ho raději nenosíme trvale přímo na těle a poctivě jej po každém použití čistíme ve vlažné vodě. Někdy se doporučuje nechat kámen prostě odpočinout. V tom případě ho uložíme do panenské půdy, kde po několika dnech opět nabude svou ztracenou sílu. Pro jeho citlivost jej nabíjíme z přímého dosahu slunečních paprsků. Na přímém slunci jen výjimečně, pakliže ztratí původní svěží barvu.
Vltavín
Očistu vltavínu provádíme zvláště pečlivě vlažnou vodou. Nabíjíme jej jen na mírném slunci, nebo v noci za přibývání Měsíce a za úplňku.
Záhněda
Kameny, zvláště morion, čistíme důkladněji než jiné křemenné druhy, nejlépe po náročném použití celou noc a den, případně kombinujeme očistu v misce a pod tekoucí vodou, protože na sebe berou mnoho negativní energie. Nabíjíme je dostatečně dlouhou dobu na nepřímém slunci, položené na drúze křišťálu.
Zirkon
Kameny důkladně čistíme přes noc v misce s vodou, načež je na horském křišťálu nabíjíme na nepřímém slunečním světle.
Zlato
Čistíme krátce pod proudem vlažné vody, nebo přes noc v misce s vodou, pokud možno společně s křišťálem. Jelikož je zlato dobrým vodičem energie, stačí je jen krátce nabít na slunci.